Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланк 6 пв рчна з счня 2012 року


Бланк 6 пв рчна з счня 2012 року


У цьому розділі наводяться дані про всіх штатних працівників облікового складу крім сумісників , уключаючи і тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, організації далі - підприємства незалежно від форми навчання та типу навчального закладу. У рядку 12010 відображається облікова кількість штатних працівників, визначених відповідно до положень розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників. У рядку 14010 відображається загальна кількість працівників крім сумісників , які пройшли навчання з підвищення кваліфікації уключаючи тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено за рахунок коштів підприємства. У рядку 12120 відображається кількість працівників, які відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" отримують пенсії в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства , або пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Крім того, до зазначеної кількості враховуються: працівники, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, зокрема, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України ; пенсії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші. У рядку 12100 відображається кількість працівників, які отримують пенсії за вислугу років відповідно до законодавства, що діяло раніше пункт 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Заповнення показників у формі N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" далі - форма N 6-ПВ здійснюється відповідно до положень: Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28. Особи, які навчалися за рахунок власних коштів, не враховуються. У рядках 12070, 12080 відображається кількість працівників з неповною, базовою та повною вищою освітою відповідно до статті 7 Закону України "Про вищу освіту" , які мають документ про вищу освіту відповідного навчального закладу. Типи навчальних закладів, які відносяться до вищих, визначено статтею 25 Закону України "Про вищу освіту". © Верховна Рада України 1994-2016 програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем Інформаційна підтримка — Відділ баз даних нормативно-правової інформації. До зазначеної кількості враховуються також працівники, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та Закону України "Про прокуратуру". При цьому незалежно від кількості небезпечних і шкідливих факторів, які впливають на працівника, він ураховується тільки один раз. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом. Департаменту статистики праці Григорович Н. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 06. У рядку 13090 відображається кількість працівників, які за рахунок підприємства пройшли перепідготовку навчання новим професіям за кордоном та отримали відповідний документ про освіту. Показники повинні підтверджуватися наявністю документів про освіту - свідоцтвом, довідкою, дипломом тощо. Адміністративно-господарському департаменту Царський В. Редакция может не разделять точки зрения авторов. Вона визначається на основі даних первинного обліку за формами N ІВ-1 "Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування топографії інтегральних мікросхем, що подані в Україні" та N ІВ-4 "Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій". У рядку 12110 відображається кількість працівників, які при досягненні пенсійного віку отримують пенсію за віком згідно зі статтями 26-29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому не враховуються форми навчання з тривалістю програми навчання менше 8 годин.


Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню...


Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Кучіна І. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом. Відповідальність за зміст і точність викладених фактів покладається на авторів. У цьому розділі наводяться дані про всіх штатних працівників облікового складу крім сумісників , уключаючи і тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, організації далі - підприємства незалежно від форми навчання та типу навчального закладу. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 6-ПВ річна "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" далі - Інструкція , що додається. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання Подається починаючи зі звіту за 2012 рік Новости, законы, нормативные акты, связанные с расчетом заработной платы, поправки и обновления программы. Періоди спостереження при заповненні показників форми такі: у I розділі - 31 грудня або останній робочий день звітного року, у розділах II та III - за січень-грудень звітного року. Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню... У рядку 12120 відображається кількість працівників, які відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" отримують пенсії в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства , або пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Related queries:
-> speedhack для поинт бланк
Какое-либо использование полностью или частично такой информации допускается только с письменного согласия редакции.
-> сочинения про родной город нефтеюганск
бланк 6 пв рчна з счня 2012 року -> план конспект на тему всемирный день учителей
Форми такого навчання визначені пунктами 3.
-> образец заполнения справки подтверждение оквэд
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 06.
-> сга ответы на гос экзамены по педагогике бесплатно
Департаменту статистики праці Григорович Н.
->SitemapБланк 6 пв рчна з счня 2012 року:

Rating: 98 / 100

Overall: 74 Rates